Yrkesskadeforsikring

Kun for deg som er medlem i Norges Taxiforbund

Når du har din yrkesskadeforsikring i vår kollektive forbundsavtale gjelder følgende:

  • Forsikringen gjelder pr. løyve uavhengig av antall ansatte og årsverk- alle dine ansatte er omfattet
  • Du unngår regresskrav pga for lavt antall årsverk
  • Du som eier er medforsikret og dermed omfattet av forsikringsavtalen
  • Utvider du med antall løyver – Husk å melde de inn
Se priser
Pris (pr. løyve)
Individuell fakturering 4 500,-
Samlefaktura – Sentral 3 750,-
Samlefaktura – Fylkesforening 3 550,-

Generelt om yrkesskadeforsikring

Lov om yrkesskadeforsikring omfatter ikke innehaver og selvstendige næringsdrivende, du er derfor ikke dekket av yrkesskadeforsikringen om dette ikke tydelig fremkommer i din forsikringsavtale/bevis.

Ikke alle forsikringsselskaper tilbyr yrkesskadeforsikring som også omfatter deg som eier/selvstendig næringsdrivende, de selskapene som tilbyr denne utvidelsen krever at du i tillegg har tegnet frivillig yrkesskadetrygd i folketrygden, den frivillige yrkesskadetrygden koster 0,4% av personinntekten.

Eksempel
Personinntekt på kr 600 000,- gir en årlig premie på kr 2 400,-.

Dette kommer da i tillegg til premien på selve yrkesskadeforsikringen.

Yrkesskadeforsikringen du tegner er basert på antall årsverk og forsikrer du for lavt antall årsverk i forhold til det faktiske antall vil dette medføre avkortning i forhold til erstatningsansvaret til selskapet. Du kan også risikere ett regresskrav ved en eventuell skade.