Nemi - Taxiforsikring

Enkelt og greit

Ubegrenset kjørelengde – ingen begrensning på bruk av sjåfører

Taxi Kasko

Dette er inkludert i Taxiforsikringen:

 • Vognskade – kasko – dekker skade på egen bil ved utforkjøring, velt, kollisjon eller annen tilfeldig, plutselig og ytre hendelse.
 • Avsavn/driftstap – dekkes i inntil 40 dager, med inntil kr. 3.500,- pr dag (vi dekker ditt faktiske tap, du skal sitte igjen med det samme økonomiske resultat som om skaden ikke hadde inntruffet)
 • Maskinskade – skade på motor og drivverk dekkes inntil 300 000 kjørte km / 4 år
  (Egenandel: Før passerte 150 000 km: 25 % av reparasjonskostnadene minimum kr 20 000
  Ved passerte 150 000 km: 40 % av reparasjonskostnadene minimum kr 20 000)
 • Begrenset identifikasjon – sikrer deg som eier full erstatning når en ansatt har voldt skaden: forsettlig eller grovt uaktsomt, under påvirkning av berusede eller bedøvende middel, eller gjennom brudd på sikkerhetsforskrifter.
 • Bedriftsansvar –  dekker bedriftens rettslige erstatningsansvar for fysisk skade på person eller ting i forbindelse med utførelse av transportoppdrag. dvs. skader som faller utenfor dekningen i bl.a bilansvaret, forsikringssum kr. 10 millioner.
 • Godsansvar – dekker bedriftens rettslige erstatningsansvar i henhold til Lov om vegfraktavtaler.
 • Skade ved ran og overfall – forsikringssum kr. 25.000,-
 • Fastmontert utstyr – taksametre og tilhørende utstyr, alko-lås, rullestolrampe, påsatt bil-dekor etc. forsikringssum kr 100.000
 • Løyvedokumenter
 • Kunders bagasje – forsikringssum kr. 10 000,-
 • Rettshjelp – forsikringssum kr. 100.000,-
 • Fører- og passasjerulykke – omfatter både fører- og passasjer ved invaliditet og/eller død.
 • Tyveri / Innbrudd Brann
 • Bilansvar – Lovpålagt ansvars-dekning.
 • Glass – Samarbeidspartnere: Riis bilglass – Hurtigruta Carglass, egenandel kr. 3 000,-
 • Veihjelp – Samarbeidspartner: Viking Redningstjeneste, egenandel kr. 500,-

TaxiLojal

Vi belønner våre lojale kunder!
Etter 12 mnd. sammenhengende kundeforhold (med taxiforsikring) har du automatisk følgende utvidelser av forsikringen:

 • Feilfylling – kostnader ved rens og reparasjon av skade på bil som følge av feilfylling, dekkes med inntil kr. 25.000,- (ingen egenandel)
 • Ny bil garanti ved skade – når reparasjonomkostningene overstiger 60 % av bilens nypris og skaden inntreffer innen ett år etter at motorvognen var registrert som ny, og før kjørte 60.000 km, får du erstattet tilsvarende ny bil.
 • Egenandelsforsikring på leiebil – dekkes med inntil kr 20.000,- pr skade,
  maksimert til kr 40.000,- pr år (ingen egenandel ved bruk)

Ny som løyvehaver

 • Ta kontakt med oss for pris

Utvider du med antall løyver

 • Utvider du med antall løyver får du samme årspremie på det nye løyvet som det du har på eksisterende løyve(r).

Spesielt for reserveløyve

Reserveløyve forsikres på næringsbil vilkår

Ønsker din bedrift å spare penger?

Vi trenger bare noen få opplysninger av deg for å beregne tilbud

Tilleggsdekninger

 • Avsavn/driftstap ved maksinskade eller garanti reparasjon –  dekkes fra 10. dag og i inntil 40 dager, med inntil kr. 3.500,- pr dag.

Har du spørsmål

Ring oss
Jeg ønsker å bli kontaktet angående Taxiforsikring
 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

I samarbeid med Nemi Forsikring