Taxiforsikring

Enkelt og greit

Ubegrenset kjørelengde – ingen begrensning på bruk av sjåfører

Taxi Kasko

Dette er inkludert i Taxiforsikringen:

 • Vognskade – kasko – dekker skade på egen bil ved utforkjøring, velt, kollisjon eller annen tilfeldig, plutselig og ytre hendelse.
 • Avsavn/driftstap – dekkes i inntil 40 dager, med inntil kr. 3.500,- pr dag (vi dekker ditt faktiske tap, du skal sitte igjen med det samme økonomiske resultat som om skaden ikke hadde inntruffet)
 • Maskinskade – skade på motor og drivverk dekkes inntil 300 000 kjørte km / 4 år
  (Egenandel: Før passerte 150 000 km: 25 % av reparasjonskostnadene minimum kr 20 000
  Ved passerte 150 000 km: 40 % av reparasjonskostnadene minimum kr 20 000)
 • Begrenset identifikasjon – sikrer deg som eier full erstatning når en ansatt har voldt skaden: forsettlig eller grovt uaktsomt, under påvirkning av berusede eller bedøvende middel, eller gjennom brudd på sikkerhetsforskrifter.
 • Bedriftsansvar –  dekker bedriftens rettslige erstatningsansvar for fysisk skade på person eller ting i forbindelse med utførelse av transportoppdrag. dvs. skader som faller utenfor dekningen i bl.a bilansvaret, forsikringssum kr. 10 millioner.
 • Godsansvar – dekker bedriftens rettslige erstatningsansvar i henhold til Lov om vegfraktavtaler.
 • Skade ved ran og overfall – forsikringssum kr. 25.000,-
 • Fastmontert utstyr – taksametre og tilhørende utstyr, alko-lås, rullestolrampe, påsatt bil-dekor etc. forsikringssum kr 100.000
 • Løyvedokumenter
 • Kunders bagasje – forsikringssum kr. 10 000,-
 • Rettshjelp – forsikringssum kr. 100.000,-
 • Fører- og passasjerulykke – omfatter både fører- og passasjer ved invaliditet og/eller død.
 • Tyveri / Innbrudd Brann
 • Bilansvar – Lovpålagt ansvars-dekning.
 • Glass – Samarbeidspartnere: Riis bilglass – Hurtigruta Carglass, egenandel kr. 3 000,-
 • Veihjelp – Samarbeidspartner: Viking Redningstjeneste, egenandel kr. 500,-

TaxiLojal

Vi belønner våre lojale kunder!
Etter 12 mnd. sammenhengende kundeforhold (med taxiforsikring) har du automatisk følgende utvidelser av forsikringen:

 • Feilfylling – kostnader ved rens og reparasjon av skade på bil som følge av feilfylling, dekkes med inntil kr. 25.000,- (ingen egenandel)
 • Ny bil garanti ved skade – når reparasjonomkostningene overstiger 60 % av bilens nypris og skaden inntreffer innen ett år etter at motorvognen var registrert som ny, og før kjørte 60.000 km, får du erstattet tilsvarende ny bil.
 • Egenandelsforsikring på leiebil – dekkes med inntil kr 20.000,- pr skade,
  maksimert til kr 40.000,- pr år (ingen egenandel ved bruk)

Ny som løyvehaver

 • Ta kontakt med oss for pris

Utvider du med antall løyver

 • Utvider du med antall løyver får du samme årspremie på det nye løyvet som det du har på eksisterende løyve(r).

Ønsker din bedrift å spare penger?

Vi trenger bare noen få opplysninger av deg for å beregne tilbud

Tilleggsdekninger

 • Avsavn/driftstap ved maksinskade eller garanti reparasjon –  dekkes fra 10. dag og i inntil 40 dager, med inntil kr. 3.500,- pr dag.

Har du spørsmål

Ring oss
Jeg ønsker å bli kontaktet angående Taxiforsikring
 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

I samarbeid med Norges Taxiforbund