Vertikal Tannforsikring

En forsikring som sikrer deg mot uforutsette kostnader i forbindelse med tannbehandling.

 

Dekker nye og uforutsette tannlegeutgifter:

 • Hull i tennene, bytte av sprukken fylling eller ny krone.
 • Før du inngår avtale må du ha vært til kontroll/undersøkelse hos din tannlege i løpet av siste 15 måneder.
 • Unntaket er tidligere identifiserte behandlingsbehov, eller påbegynte behandlinger. Dette vil fremkomme av din  tannlegejournal.

 

Hvem kan kjøpe forsikringen

Medlemmer av Norges Taxiforbund, sentraler og andre samarbeidspartnere, – og ansatte hos disse.

Du kan forsikre dine ansatte, deg selv, ektefelle /samboer og barn over 18 år.

Hvorfor Tannforsikring?

I Norge har det til nå ikke vært mulig å forsikre tennene fra skader som skyldes normal daglig slitasje. Dette til tross for at tenner og tannhelse er svært viktig for vår trivsel, livskvalitet og generelle helse. Vertikal Tannforsikring dekker de uforutsette faktiske kostnadene forbundet med tannbehandling. Tannbehandling er det eneste innenfor helse det offentlige ikke dekker som følge av slitasje og alderdom.

Helsemessig forebyggende ved at den forsikrede selv må besørge årlig kontroll.

 

 

I tillegg til å sikre deg mot uforutsette høye utgifter, er det viktige helsemessige grunner til en god tannhygiene:

 • Munnen er inngangsdøren til kroppen og god munnhygiene styrker kroppens immunforsvar.
 • Flere ulike studier indikerer at bakterier fra munnen kan ha en sammenheng med flere alvorlige sykdommer som hjerte-/karsykdommer, KOLS, leddgikt og hjerneabcess.
 • Studier viser at de som får profesjonell tannrens minst en ganger i året over en to årsperiode, reduserer risikoen for hjerteinfarkt med 24 prosent.

 

 

Regelmessige tannlegebesøk

Forsikrede må gå til regelmessig kontroll, rutineundersøkelse hos tannlege. Med regelmessig menes minst én gang i løpet av en 15 måneders periode.

Velg mellom tre produkter

Perle – kr 780,- pr. person

 • 18-70 år
 • Dekker alle behandlinger opp til kr 10 000 pr. år
 • Kr. 500 i egenandel per skade
 • Ingen begrensninger i antall hendelser

Gull – kr 1 860,- pr. person

 • 18-70 år
 • Dekker alle behandlinger opp til kr 20 000 pr. år
 • Kr. 500 i egenandel per skade
 • Ingen begrensninger i antall hendelser

Platina – kr 2 400,- pr. person

 • 18-70 år
 • Dekker alle behandlinger opp til kr 40 000 pr. år
 • Kr. 500 i egenandel per skade
 • Ingen begrensninger i antall hendelser