Vær forberedt – skaden kommer

Det er ikke ett spørsmål om du får skade, det er kun spørsmål om når skaden inntreffer.
Som drosjeeier er du 4 ganger oftere involvert i ett trafikkuhell enn gjennomsnittsbilisten i Norge. Derfor er det viktig at du og dine ansatte er så godt forberedt som mulig.

Her er noen gode tips

 • Ha alltid skademeldingsskjema ferdig utfylt med navn, kjennemerke, forsikringsselskap osv. liggende i bilen, gjerne ett skjema pr. sjåfør. Da kan den som er involvert i hendelsen konsentrere seg om det som er av viktige opplysninger som skal inn i skademeldingen.
 • Fyll ut skademeldingen når skaden skjer, ikke vent til dagen etter.
 • Tegn opp riktig situasjonsbilde, plassering i kjørefelt, avstand til veiskulder, avstand til kryss osv.
 • Lever felles utfylt skademelding
 • Ta bilder av skadested og biler

Melde skade

Det er først når skaden oppstår at vårt produkt blir levert. Derfor er vi opptatt av at du får en god opplevelse av vårt skadeoppgjør, slik bygger vi langsiktige kundeforhold og vokser som selskap.

Ved skade bør du melde inn skaden snarest mulig til vår skadeavdeling. Er ditt kjøretøy tatt ut av trafikk ta kontakt med oss på telefon slik at ditt verksted kan starte med utbedring av skaden så raskt som mulig.

Vi har siden samarbeidet med Norges Taxiforbund startet i 2012 opparbeidet spisskompetanse innenfor drosjenæringen. Vi behandler nå i underkant av 2000 drosjerelaterte skader i året.
Vi vet hva som er viktig for deg som drosjeeier og du skal være trygg på at du alltid vil få en så korrekt og objektiv vurdering av din skade som mulig.

Kontakt oss ved skade

Har du vært uheldig og ønsker å snakke med en skadebehandler hos oss, benytter du kontaktdata under.
Tlf: +47 90908415
E-post: skade@vardia.no

Akutt hendelse i utland: Reise- eller personskade

Er du i utlandet og har vært utsatt for en akutt hendelse hvor du trenger umiddelbar assistanse benytter du kontaktinfo under.

Ring Falck Global Assistance Norge : +47 21495624

Husk at vi trenger kvitteringer på utgifter når vi beregner erstatning. Ta derfor vare på alle kvitteringer på utgifter som transport, legeregninger, medisiner mm. Straks du får anledning må du fylle ut og sende inn skademeldingsskjema til oss.

Yrkesskade

Skade i forbindelse med biluhell meldes som personskade på bilforsikringen.

For skader som faller innunder yrkesskadeforsikringen benyttes skjema for personskade. Utfylt skjema kan leveres inn via linken under, eller sendes til Norges Taxiforbund, husk å legge ved kopi av meldingen til NAV. Ved ulykke skal også kopi av skiftlapp for det aktuelle skiftet da ulykken skjedde og kopi av sjåførkort sendes inn med skademeldingen

Tlf: +47 90908415
E-post: post@nortaxi.no

Gruppeliv

Benytt skjemaet melding om dødsfall, legg ved kopi av dødsattest og skifteattest.
Utfylt skjemaet returneres til Norges Taxiforbund.

Tlf: +47 90908415
E-post: post@nortaxi.no

Falck Taxi veihjelp

Har du medlemskap i Falck Bil Taxi og har behov for assistanse benytter du kontaktdata under.
Egenandel Kr 0,-

Tlf: +47 90908415

Riis Bilglass

Ved ruteskift benytt Norges Taxiforbund sin innkjøpsavtale med Riis, her får du 42% rabatt på frontrute.
Har du valgt å ta med glass på din Taxiforsikring og monterer Riis Bilglass-logo på begge sider av bilen, dekker Riis kr 1 500 av egenandelen ved ruteskift.

Tlf:  09009

Best Doctors

Dersom du er blitt diagnostisert med en kritisk sykdom som er dekket under Best Doctors-programmet, tar du kontakt med
Best Doctors som vil koordinere prosessen videre.

Tlf: +47 21495077
E-post: bestdoctors@no.falck.com

 

Kritiske sykdommer som er dekket under Best Doctors programmet:

 • Kreftbehandling
 • Koronarkirurgi
 • Bytte eller reparasjon av hjerteklaff
 • Nevrokirurgi
 • Organtransplantasjon fra levende donor
 • Benmargstransplantasjon

Vertikal Helse

Slik bruker du helseforsikringen:

Les hvordan du går frem dersom du trenger å bruke helseforsikringen eller registrere en henvendelse.

Bruk helseforsikringen

 

Tlf: +47 23014800
E-post: post@vertikalhelse.no

Vertikal Tannforsikring

Slik bruker du tannforsikringen:

Les hvordan du går frem dersom du trenger å bruke tannforsikringen eller registrere en henvendelse.

Bruk tannforsikringen

 

Tlf: +47 23014800
E-post: post@vertikalhelse.no

Løyvegaranti

Melding om forfalt krav rettes til: