Vertikal Helseforsikring

En forsikring som sikrer deg riktig behandling til rett tid – Unngå helsekø – reduser sykefraværet.

Tid: Gjennom medlemskap i Vertikal Helseforsikring har du en behandlingsgaranti som gir deg rask behandling når du trenger det.

Kvalitet: Vertikal Helse kvalitetssikrer de sykehus og leger som behandler våre kunder. Vi er en uavhengig og selvstendig helseaktør og anbefaler til enhver tid det behandlingsstedet som er det beste for deg.

Rettigheter: Våre medisinske rådgivere vil veilede deg med hensyn til dine forsikrings- og pasientrettigheter.

En forsikring som sikrer deg riktig behandling til rett tid – Unngå helsekø – reduser sykefraværet.

Tid: Gjennom medlemskap i Vertikal Helseforsikring har du en behandlingsgaranti som gir deg rask behandling når du trenger det.

Kvalitet: Vertikal Helse kvalitetssikrer de sykehus og leger som behandler våre kunder. Vi er en uavhengig og selvstendig helseaktør og anbefaler til enhver tid det behandlingsstedet som er det beste for deg.

Rettigheter: Våre medisinske rådgivere vil veilede deg med hensyn til dine forsikrings- og pasientrettigheter.

Med Vertikal Helseforsikring får du

 • Riktig behandling til rett tid
 • Garantert spesialistvurdering innen 10 virkedager
 • Garantert behandling/operasjon innen 20 virkedager
 • Opptrening etter operasjon dersom foreskrevet av behandlende legespesialist
 • Fysikalsk behandling etter henvisning fra legespesialist
 • Dekket kostnader relatert til behandling, reise og opphold bestilt av Vertikal Helse
 • Din personlige medisinske rådgiver som følger deg før, under og etter behandling
 • Kontakttelefon for alle våre kunder mellom 08.00 – 20.00
 • Døgnåpen kontakttelefon i fem dager etter operasjon gjennom Vertikal Helse
 • Døgnåpen kontakttelefon for deg som har en alvorlig sykdom
 • Tilbud om uavhengig vurdering av diagnose som allerede er stilt
 • Tilgang til noen av verdens ledende sykehus og medisinske eksperter
 • Vertikal Formidling – råd og bistand med eller uten forsikringsdekning
 • KRY – legetime på mobil, konsultasjon gjennomføres som videosamtale

En helseforsikring for alle

 • Enkelt å bestille
 • Ingen karenstid
 • Vertikal Helse krever ingen helseerklæring
 • Forsikringen gjelder for alle som har trygderettigheter i Norge
 • Lik pris uavhenging av alder, kjønn og livsstil

 

 

 

Priser

Premien reguleres årlig 01.07, gjeldende 12 mnd. priser gjelder frem til 01.07.2019. Avtalen vil da være gjenstand for årlig premieregulering.

Kollektiv avtale for deg som medlem i Norges Taxiforbund

Avtalenr. SP1780716

Kr 2 349,- pr. år

* Kan kjøpes av:

Medlemmer i Norges Taxiforbund		

Individuell avtale Bedrift * 

Voksne kr 2 415,- pr. år

barn (under 21 år) kr 1 627,- pr. år

* Kan kjøpes av:

Løyvehaver som ønsker å forsikre seg selv, sine ansatte, ektefelle eller barn

Sentral eller annen samarbeidspartner som vil forsikre sine ansatte

Individuell avtale Privat * 

Voksne kr 2 611,- pr. år

barn (under 21 år) kr 1 627,- pr. år

* Kan kjøpes av:

Privatperson som ønsker å forsikre seg selv og eventuell sin familie

Faktura utstedes av Norges Taxiforbund

Faktura utstedes av Vertikal Helse

Faktura utstedes av Vertikal Helse