Helseforsikring

En forsikring som sikrer deg riktig behandling til rett tid – Unngå helsekø – reduser sykefraværet.

Tid: Med helseforsikring fra Vertikal Helse får du garantert spesialistvurdering innen 10 virkedager og behandling/operasjon innen 20 virkedager.

Kvalitet: Vertikal Helse legger årlig store ressurser i å kvalitetssikre norske og utenlandske private sykehus. Kvalitetssikringen omfatter også krav til den enkelte legespesialist. Denne kvalitetssikringen medfører at Vertikal Helse kun benytter seg av utvalgte leger og sykehus.

Rettigheter: Våre medisinske rådgivere vil veilede deg med hensyn til dine forsikrings- og pasientrettigheter.

En helseforsikring for alle

Enkelt å bestille

Ingen helseerklæring

Lik pris uavhengig av alder

Priser

Kollektiv avtale for deg som medlem

Faktura utstedes av Norges Taxiforbund
 • Alder 18 – 75 år, kr 2 767,- per år

Individuell avtale

Faktura utstedes av Vertikal Helse
 • Alder 18 – 75 år, kr 267,- per mnd
 • Barn (under 18 år), kr 158,- per mnd
Premien reguleres årlig 01.07, gjeldende 12 mnd. priser gjelder frem til 01.07.2020. Avtalen vil da være gjenstand for årlig premieregulering.

Helseforsikringen som gir deg trygg og kvalitetssikret behandling

Helseforsikringen inkluderer:

 • Garantert spesialistvurdering innen 10 virkedager og behandling/operasjon innen 20 virkedager
 • Din personlige medisinske rådgiver som følger deg før, under og etter behandling
 • Kostnader dekket relatert til behandling, reise og opphold bestilt av Vertikal Helse
 • Fysikalsk behandling etter henvisning fra legespesialist
 • Inntil 10 behandlingstimer hos psykolog for behandling ved psykiske plager
 • Inntil 12 timer psykologisk førstehjelp ved psykiske reaksjoner som skyldes uforutsette hendelser som vold, ran, trafikkulykke eller dødsfall
 • Behandling av spill- og rusavhengighet (gjelder kun for deg med bedrift og medlemsavtale)
 • Opptrening etter operasjon dersom foreskrevet av behandlende legespesialist
 • Tilbud om second opinion av diagnose som allerede er stilt av legespesialist
 • Helseformidling – en tjeneste som gir deg råd og bistand med eller uten forsikringsdekning
 • Blir du operert får du et eget telefonnummer som du kan ringe i fem dager etter operasjon
 • Døgnåpen Helsetelefon for hele familien; for enkle tips og råd
 • KRY – legetime på mobil, konsultasjonen gjennomføres som videosamtale

Med helseforsikring kommer du raskere tilbake til en aktiv hverdag.

TaxiForsikring i samarbeid med Vertikal Helse