• Løyvenr. 
    Add a new row
    Registrer løyve som skal meldes inn i Falck avtalen. For å legge til flere løyver, klikk på + tegnet.